Kırıkhan Olay Gazetesi-Hatay'da Hızlı doğru tarafsız haberciliğin merkezi

SÜLEYMAN GÖKSU - AİT TÜM YAZILAR
TASDİK ve İNKÂR  BAKIMINDAN  İNSANLAR

TASDİK ve İNKÂR BAKIMINDAN İNSANLAR

İnsanlar tasdik ve inkâr açısından üç grupta incelenebilirler. a) Mümin: Allah’a, Hz. Peygamber’e ve O’nun haber verdiği şeylere yürekten inanıp, kabul ve tasdik eden kimseye mümin denir. Müminler âhirette cennete girecekler, orada pek çok nimetlere kavuşacaklar...

SAĞLIK: DÜNYALARA DEĞER NİMET

SAĞLIK: DÜNYALARA DEĞER NİMET

Rahmet kaynağı olan dinimiz, bizleri bir taraftan Allah’ın koyduğu sınırlara riayet etmeye davet ederken, diğer taraftan da sağlıklı bireyler olmamız ve huzurlu bir toplum oluşturmamız için evrensel ilkeler belirler. Müminler için vazgeçilmez olan bu ilkelerin başında, canın muha...

AK PARTİ’DE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI…

AK PARTİ’DE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI…

Başlığı okuyanlar Adayların kim olduğunu bildiğimi sanacaklar. İktidar olmanın avantajı ile, Ak Parti’de Aday Adaylarının sayısı çok . Adayları şimdiden kestirebilmek, oldukça imkânsız. Neticenin, çeşitli süreçlerden sonra ortaya çıkacağı kesin. Genel Merkezin Aday belirleme işi ...

EMANET MAL

EMANET MAL

İnsanların güvene dayalı olarak birbirlerine emanet mal bırakması günlük hayatımızda sıkça karşılaşılan beşerî-hukukî bir işlemdir. Fıkıh kitaplarında bu konu vedîa başlığı altında ele alınır. Vedîa, fıkıhta bir kimseye koruması için bir malın emanet edilmesi akdini ve bu şekilde...

TOPLUMSAL BARIŞ  VE UZLAŞMA

TOPLUMSAL BARIŞ VE UZLAŞMA

İslâmî kaynaklarda toplumsal barış, uzlaşma ve kaynaşmayı ifade eden kavramlar arasında en yaygın kullanılanı ülfet kelimesidir Toplumsal barış ve uzlaşma konusunu büyük bir dirayetle işleyen İmam Mâverdî’nin Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn’deki görüşlerinden de yararlanarak, bu toplumsal...

AMEL İMANIN AYRILMAZ PARÇASI DEĞİLDİR

AMEL İMANIN AYRILMAZ PARÇASI DEĞİLDİR

Ehl-i sünnet bilginlerine göre amel, imanın parçası, rüknü ve olmazsa olmaz unsuru değildir. Bu sebeple bütün dinî esasları kalpten benimsemiş fakat çeşitli sebeplerle buyrukları yerine getirmemiş veya yasakları çiğnemiş olan kimse, işlediği günahı helâl saymadığı müddetçe mümin ...

ALLAH İNANCI

ALLAH İNANCI

Kâinatı yaratan, idare eden, kendisine ibadet edilen tek ve en yüce varlık olan Allah’a iman, iman esaslarının birincisi ve temelidir. Bütün ilâhî dinlerde Allah’ın varlığı ve birliği (tevhid) en önemli inanç esası olmuştur. Çünkü bütün inanç esasları Allah’a im...

ZİYARETLEŞME

ZİYARETLEŞME

Sosyal yapının sağlamlığı, toplumun çekirdeğini oluşturan ailenin sağlamlığıyla, aile bireyleri ve akraba arasında sıcak ilişkilerin ve güven ortamının bulunmasıyla yakından ilgilidir. Batı’da sanayileşme, şehirleşme, iş bölümü ve geçim mücadelesi gibi birçok âmil ailelerin parça...