Kırıkhan Olay Gazetesi

Çinçin”Eski Antakya Evi’ni Hatay Devlet Müzesi yapacağız”

Çinçin”Eski Antakya Evi’ni Hatay Devlet Müzesi yapacağız”
13 Nisan 2019 - 8:17

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Eski Antakya Evi’ni mutfak müzesi yapmayı planladıklarını

ancak Büyükşehir Belediyesinin Gastronmi evi
ni açması dolayısı ile vazgeçerek Hatay Devlet Müzesi yapmaya karar verdiklerini söyledi.
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile Alman Meslek Kuruluşu olan BiWe işbirliği ile Türk ve Suriyeli vatandaşla
ra yönelik gerçekleştirilen An
takya Gastronomi Projesi ka
psamında Türk Alman işbirliğinde Mesleki Beceri Geliştirme Projesi’nde kursiyerler sertifikalarını aldı. 60 kişiye istihdam sağlayan proje de 175’i kadın 75’i erkek olmak üzere 250 kişiye aşçı çırağı ve pastacı eğitimleri verildi.
Hatay Büyükşehir Beledi
ye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Ticaret ve Sanayi Oda
sı’nın bugüne kadar Hatay’ın geleneksel mesleklerine des
tek verdiğini belirterek bugün
Antakya Ticaret ve Sanayi
Odamızın çok önemli etkinli
ğinde birlikteyiz. Bizim de, on
larında yıllardır uğraştığıhem
Avrupa Birliğinden hibe alarak hem de kendi imkanları ile Hatay’ın mesleklerine, bugüne kadar gelmiş olan gele
neksel mesleklerine destek vermişler ve bu destekler içe
risinde gastronomi konusun
da meslek edindirme kurslarından faydalanan arkadaşların törenindeyiz. Öncelikle bütün paydaşları tebrik ediyo
rum. Biz de yıllardır uğraştığı
mız hem gastronomi hem EXPO konusunda, gastrono
mi EXPO’nun içinde gelece
ğe taşımak hem gastronomi hem EXPO ile birlikte fidancı
lık çiçekçilik konusunda tüm Hatay’da bunu tabana yaymak ve dünya ile paylaşmak adına çalışmalarımız içerisin
de burada eğitim alan kardeşlerimizin de eğitim aldığı konular var” dedi.
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ise proje ile ilgili olarak, Biz şu ana kadar 250 aşçı ve pastacı çırağı eğitimlerini ver
dik. 4 grup aşçılık eğitimi 6 gr
upta pastacılık eğitimi verdik. Bu konuda Alman Biwe ile çalıştık ve projenin sonuna geldik. 2 yıl burada yüzde 50’si Türk, yüzde 50’si Suriyeli sığınmacı olan kişile
ri eğittik. Bunların 60’dan faz
lasını istihdam ettik” dedi.
Başkan Çinçin Eski Antakya Evini mutfak müzesi yapma
yı planladıklarını ancak Bü-
yükşehir Belediyesinin gast-
ronomi Evini açması dolayı
sı ile vazgeçerek Hatay Devlet Müzesi yapmaya karar verdiklerini belirterek biz bu binayı mutfak müzesi yapmak için yola çıkmıştıkancak
birazda biz geciktik yapım aşamasında.
Bu arada Hatay Büyükşehir Belediyesi çok güzel Hat
ay Gastronomi Evi’ni kurdu. Bizde buna benzer tekrar bir yer olmaması adına elimizde de çok kıymetli bir koleksiyon var. Burayı Hatay Devle
ti Müzesi yapmaya meclisimiz ile birlikte oy birliği ile ka
rar verdik. 3-4 tane orijinal Hatay ürünlerini satan işletmelerimize de stant vereceğiz bu alanda, böyle bir hiz-
met ağı belirledik. Bunu da 2-3 ay içerisinde bilmiyorum 23 Temmuz’a yetiştirebilir mi
yiz ama en geç 29 Ekim’de açmayı planlıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından kursiyerler, protokol tarafından sertifikalarını aldı.
(Haber-Foto:Aynur Yürük)

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.