KIRIKHAN BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİNDEN ÖNEMLİ DUYURU « Kırıkhan Olay Gazetesi

22 Ocak 2021 - 03:18

KIRIKHAN BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİNDEN ÖNEMLİ DUYURU

KIRIKHAN BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİNDEN ÖNEMLİ DUYURU
Son Güncelleme :

27 Kasım 2020 - 14:29

Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” 27 Ekim 2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve aynı tarihte de yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kuruluş, Birlik, Yönetim, idare ve Yöneticilere bu konuda yetki ve görevler vermiş, yükümlülükler getirmiştir.

Ayrıca Yönetmeliğin 23.maddesinde “2872 sayılı Çevre Kanununun” 11. maddesinde belirtilen idarelerce ve Belediye Meclisince, Atık Su ve Evsel Katı Atık Tarife Ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiği, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır. ” denilmektedir.

Bu nedenle; Kırıkhan Belediyesi Katı Atık Yönetimi olarak, 2020 Yılı Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili raporunu hazırlamış olup halkımızın, kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel şirketlerin görüşlerini almak ve bilgilendirmek için, 01/12/2020 tarihinde saat 10:00’da Kırıkhan Belediyesi Meclis salonundaki yapılacak olan toplantıya katılmanız Pandemi Dolayısıyla yapılacak Toplantıya Katılamayacakların kirikhancevre@gmail.com adresine mail atarak tarife hakkında bilgi alabileceklerini bilgilerinize sunulur.

Ayrıca görüş ve önerileriniz için kirikhancevre@gmail.com adresine mail yolu ile de görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz.