Kırıkhan Olay Gazetesi

Pınarın gözünden Gölbaşı Gölü’ne

Pınarın gözünden Gölbaşı Gölü’ne
09 Ekim 2019 - 8:08

Yaşam ile su arasındaki ilişkiyi en güzel, “su hayattır” özdeyişi ortaya koyar. Hayatın da medeniyetin de başlıca kaynağı ve dayanağı sudur. Ne yazık ki insanoğlu, yaşam kaynağı olan suya karşı çok büyük vefasızlıklar yaparak, kendi geleceğini farkında olarak ya da olmayarak yok etmeye çalışmaktadır. Bu çok acı tablonun bir benzerinin Amik Ovası’nda oluşmaması için ovanın kuzeydoğusundaki kara (bazalt) ve ak (kalker) taşlar, sürekli ağlayarak gözyaşı dökmekte ve bu gözyaşlarının oluşturduğu pınarlarla direnmeye çalışmaktadır. Hatta bu taşlar gözyaşı dökerek Gölbaşı Gölü’nü oluşturmaktadırlar. Amik Ovası’nın kuzeydoğusunda, Kurt Dağları eteğindeki Gölbaşı Gölü, Reyhanlı’ya 29 km, Kırıkhan’a ise 11 km uzaklıktadır. Gölün doğusu, güneyi ve kısmen kuzeyi anakaya özelliğindeki yükseltilerle çevrilidir. Gölbaşı Gölü, bu yükseltilerin eteklerinden çıkan kaynak sularıyla (Kalekamberli ve Gölbaşı kaynakları) beslenir. Batıda ise Amik Ovası’na açılır. Bugün 79 hektar göl ve 462 hektar bataklıktan oluşan Gölbaşı Gölü içinde iki adet ada bulunur. Daha önceleri üzerinde yerleşme bulunan büyük ada yaklaşık 100 dönüm, küçük ada ise 3 dönüm alana sahiptir. Gölün derinliği büyük ada çevresinde 2-3 metreyi bulur. Bu alanlarda saz ve kamış yetişmez. Büyük adanın batısına doğru gidildikçe derinlik azalır ve yüzeyi sazlarla kaplı bataklık görünümü ortaya çıkar. Gölbaşı Gölü, aynı zamanda kurutulan Amik Gölü’nün en önemli kaynaklarından birini oluşturmaktaydı. Hatta Amik Gölü, kurutulmadan önce taşkın dönemlerinde Gölbaşı Gölü ile birleşmekteydi. Bu nedenle Gölbaşı Gölü, adeta Amik Gölü ekosisteminin küçük bir modeli görünümündeydi. Flora ve fauna özellikleri Amik Gölü’yle büyük benzerlik göstermekte, Amik Gölü’nde bulunan karabalık, yılan balığı ve sazanların burada da bolca bulunmasından dolayı da Gölbaşı Gölü aynı zamanda Balıklı Göl olarak adlandırılmaktaydı. Amik Gölü kurutma çalışmaları kapsamında Gölbaşı Gölü’ne de müdahalede bulunulmuş ve bunun sonucunda göl alanı küçülmüştür. Günümüzde göl sularının gelişi güzel kullanılması, kirletilmesi, göl havzasındaki tarımsal faaliyetlerde bilinçsiz sunî gübre ve pestisid kullanımı, göl ve çevresinde ekzotik flora ve fauna türlerinin yaygınlaştırılması, bilinçsiz kara ve su avcılığı, göl havzasında, özellikle gölün kuzeyindeki bazaltların bulunduğu alanlarda yoğun olarak sondaj kuyularının açılması gibi faaliyetler, göl sularında azalmanın yanında, su kalitesinin ve göl ekosisteminin bozulmasına yol açmaktadır. Mevcut durumun devam etmesi, yakın bir gelecekte Gölbaşı Gölü nü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakacaktır. Nedense toplum olarak sahip olduğumuz varlıkların değerini kaybettikten sonra anlıyoruz. Amik Gölü’nün değeri de kurutulduktan sonra anlaşıldığı için, bugün gölün yeniden oluşturulması sık sık gündeme getirilmektedir. Hemen şunu belirtelim ki, Amik Gölü’nün yeniden oluşturulması sosyo-ekonomik nedenlerden dolayı pek mümkün değildir. Bugün Amik Gölü’nün en derin yerini oluşturan alana, havaalanı inşa edilmiş olup kalıntısı olan Gölbaşı Gölü’nde, Amik Gölü’nün işleyen bir modelini oluşturmak mümkündür. Amik Gölü ekosistemi yeniden canlandırılmış, hem de Gölbaşı Gölü korunarak gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmış olur. Bunun için Gölbaşı Gölü sulak alanı, jeolojik, jeomorfolojik, hidrojeolojik, hidrolojik, arazi mülkiyeti ve sosyo-ekonomik özellikler dikkate alınarak 796 hektara yükseltilebilir. Böylece Gölbaşı Gölü, Amik Gölü kurutma çalışmaları öncesindeki görünümüne kavuşmuş olur. Oluşturulan bu model alan içinde Kırıkhan ilçesi tapu kayıtlarına göre yaklaşık 300 dönüm özel mülkiyet arazisi yer almaktadır. Bu araziler, Amik Gölü’nün kurutulması sonucunda kazanılan hazine arazileri ile takas edilerek arazi mülkiyetinden kaynaklanan sorunlar çözümlenmiş olur. Daha sonra peyzaj planlaması yapılmalı ve tüm ilgi gruplarının aktif katılımlarının sağlandığı kırsal kalkınma amaçlı sürdürülebilir yönetim planı hazırlanarak uygulanmalıdır. Böylece hem kurutularak yok edilen kıtalar arası öneme sahip Amik Gölü sulak alan ekosisteminin işleyen bir modeli yeniden oluşturulacak, hem bölge için jeostratejik öneme sahip kullanılabilir su kaynağı korunacak, hem de gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılacaktır. Umarım insanımızın vefasızlığı taşların gözyaşlarını kurutacak boyuta ulaşmaz. Asıl felaket o zaman başlar.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.