TOPAL “HATAY TÜRKİYE’NİN NEFES BORUSUDUR” « Kırıkhan Olay Gazetesi

18 Ocak 2021 - 07:38

TOPAL “HATAY TÜRKİYE’NİN NEFES BORUSUDUR”

TOPAL “HATAY TÜRKİYE’NİN NEFES BORUSUDUR”
Son Güncelleme :

07 Eylül 2020 - 10:22

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal’dan Hükümete va tandaştan yana olun uyarısı geldi. TBMM’de Hatay’ın sorunları ile ilgili Basın açıkla ması yapan Topal, yaşanan süreçte, esnaflarımızın ve çiftçilerimizin içinde bulundu ğu şartlar her geçen gün çok daha kötüye gitmektedir. Sadece bazı ödemeleri erteleyerek sorunlar çözülmüyor, dedi. Hatay’ın sorunları ile ilgili ayrıntılı bilgiler veren Serkan Topal, açıklamasında şu görüşlere yer verdi. ÇİFTÇİLERİMİZİN SURUMU HER GEÇEN GÜN ÇOK DAHA KÖTÜYE GİDİYOR Hatay ilimizin sorunları hakkında bilgi ve görüşlerimi sizler aracılığı ile kamuoyumuzla paylaşmak ve hükümeti uyarmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Suriye’de yaşayan çatışma ortamından en çok etkilenen il Hatay’dır. Uzun yıllardır yaşanan bölgesel çatışma ortamı, Hatay ekonomisini ciddi oranda etkilemiş ve birçok işyeri kepenk kapatmak zorunda kal mıştır. Uluslararası çalışan Tır filoları çalışamaz duruma gelmiş, sınır ticareti tamamen kapanmıştır. Bu durumdan tüm Hatay halkı çok ciddi anlamda etkilenmektedir. Özellikle Hatay’ın, dinamik ekonomik gü cü olan ve tüm zorluklara kar şın ayakta kalmaya çalışan, çiftçilerimizin içinde bulunduğu şartlar her geçen gün çok daha kötüye gitmektedir. SADECE BAZI ÖDEMELERİ ERTELEYEREK SORUNLARIN ÇÖZÜLMÜYOR. Pandemi süreci başlarken, başta Hatay halkı olmaz üzere, genel olarak çiftçinin, tüm esnaf gruplarının, sanatkârların, sorunlarını gerek basın aracılığı gerekse Meclis kürsüsünde dile getirerek gündeme taşıdık, hükumeti bu konuda sık sık uyardık. Ancak ne yazık ki, Hükümet halkın taleplerini dinlemek ve yerine getirmek yerine hamaset yaparak, hatta koronayı yendik gibi açıklamalar da bulunarak ekonomik destekler anlamında olaya ciddiyetle yaklaşmaktan uzak durdu. Ancak bir takım ödemeleri ertelemekle yetindi. Verilen destekler çok yetersiz kaldı. Görüldü ki, sadece bazı ödemeleri erteleyerek sorunların çözülmüyor. Bu açıkça ortaya çıkmıştır. ELEKTRİK KESİNTİLERİ VATANDAŞI CANINDAN BEZDİRDİ Bakınız şimdi Hatay ilimizde vatandaşımızı çok rahatsız eden bir sorundan, elektrik kesintilerinden bahsedeceğim. Uzun yıllardır de vam eden bu sorun ne yazık ki hala çözülememiştir. Meskenlerde ve özellikle tarımsal alanlarda sık sık yaşanan elektrik kesintisi vatandaşlarımızı adeta canından bezdirmiştir. Elektrik Dağıtım şir keti, borcunu 5 gün geç öde yen vatandaşa ihbar göndererek enerjisini kesiyor, borç ödemeden de enerjisini açmıyor. Ayrıca aynı vatandaştan birde, açma – kapama pa rası alıyor. Bunun gerekçesi ise aboneye ; “sözleşme gereği taahhüdünüzü yerine ge tirmediniz o yüzden kestik” olarak açıklanıyor. Şimdi sormak isteriz; elektrik şirketi de aynı sözleşmeye göre, vatandaşa kesin tisiz elektrik enerjisi vermek zorunda değil midir? Elektrik şirketinden kaynaklanan enerji kesintisinden dolayı vatandaşın özellikle çiftçimizin zararını kim tazmin edecek? Enerji Piyasası Denet leme Kurulu ne iş yapar? Bu çarpık yapı böyle devam mı edecek? Bu konu, pandemiden kaynaklanan bir sorun değildir. Toroslar Elektrik şirketi bunu yıllardır yapmaktadır. Bu konuda, birçok sefer Sayın Enerji Bakanının, Enerji Piyasası Kurulunun dikkatini çektik ve durumun düzeltilmesini talep ettik. Hatta bu konuda 18 Ekim 2019 da TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdik. Dağıtım Şirketlerinden kaynak lanan Enerji kesintileri 1 sa ati geçer ise Dağıtım şirketi abonenin o ay ki fatura bedelinden %10 indirim yapmak zorunda olsun diyerek yasal düzenleme önerdik. Ancak bu güne kadar hükümet ve çoğunluk partileri bu konuda herhangi bir irade göstermemektedir. BURADAN HÜKÛMETE BİR KEZ DAHA SESLENİYORUM, VATANDAŞTAN YANA OLUN. Enerji Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, özelleştirme aracılığı ile verilen Hatay enerji dağıtımından da sorumlu Toroslar Elektrik, Vatandaşa sorunsuz enerji dağıtımı yapmıyor. Özellikle Kır sal mahalleler ve tarımsal alanlarda ciddi kesintiler var. Lütfen bu durumu çözün, Ha tay Halkı sizden çözüm bekliyor. Bu mağduriyete daha ne kadar kayıtsız kalacaksınız? Siz; Halkın sorunlarına neden kulak tıkıyorsunuz? Aynı şirket Suriye’ye enerji ihraç ediyor. Öncelikli görevi kendi vatandaşına kesintisiz enerji vermek değil midir? Zaten, elektrik zamları vatandaşın canını yeterince yakıyor. Bakınız 2018 yılı Ağus tos ayında 1 kws elektrik bedeli Yaklaşık 50 kuruş iken (0,502677 TL) 2020 Ağustos ayında 71 Kuruşa yükseldi (0,710230 TL) yani 3 yıl için de vatandaşımız %42 daha pahalı enerji tüketir hale gel di. Zam yapınca sorun yok, peki vatandaşa enerji verirken neden sorun çıkıyor? Biz hükümetten, Bakandan bu sorunun cevabını bekliyoruz. Sayın Bakan kimden yanadır? Açıklasın lütfen. EKONOMİK SIKINTI İNTİHARA SÜRÜKLÜYOR Hatay halkı uzun yıllardır, ülkemiz adına çok ciddi sorunları göğüsledi ve çok bü yük özverilerde bulundu. Ülkemizin yüksek menfaati, bir liği ve barışı için bu özveriye devam ediyor. Bakınız esnafımız çok ciddi sıkıntı yaşıyor ve son bir yılda her üç esnaftan biri dükkân kapattı. Bunlar ilgili esnaf odalarının ve maliyenin kayıtlarında mevcuttur. Vatandaş umutsuz ve hükümete olan güvenini her geçen gün yitirmektedir. Ha tay Halkı devletini milletini çok sever, hükümet bu güveni koruyacak önlemler almalı ve destekler vermelidir. Bakınız Hatay’da bulunan Esnaf, çiftçi, işçi, hizmet ve turizm sektörü çok ciddi bir krizin içerisindedir. Hatay’ın sorunları diğer illerden farklı olarak bir bütünlük arz ediyor ve ekonomik dinamikler hep birlikte derin bir kriz ortamına sürüklenmeye doğru eğilim gösteriyor. Bu kriz ortamı pandemi ile birleşince ciddi psikolojik sorunları da beraberinde getirmek tedir. Bakınız son 20 günde, sadece Reyhanlı İlçemizde 5 vatandaşımız İntihar ederek ne yazık ki canına kıydı. Bunun nedenlerinin başında emin olunuz ki, ekonomik sebepler, geleceğe olan ümit kırıklıkları ve sosyal güven ortamının gittikçe kaybolmasını sayabiliriz. Bizler, tüm dünyada yaşanan pandemiyi ve ondan kaynaklı sorunları biliyoruz. Ancak biraz öncede söylediğimiz gibi sadece elektrik sorununu dahi Pandemiden 6 ay evvel gündeme taşıyarak çözüm önerdik. Her fırsatta, Hatay’ı pandemiden bağımsız olarak ele alın dedik. Hatay ülkenin sorunlarını omuzlamış ciddi sıkıntılara rağmen bu omuzla madan onur duyan bir ildir, hatırlatmasını yaptık. HATAY TÜRKİYE’NİN NEFES BORUSUDUR Dolayısıyla, Hatay’ın özel bir desteğe ihtiyacı var. Hükümetin ve devletimizin tüm kurumlarının, çiftçimizin, esnafımızın ve bütün Hatay halkının sorunlarını çok iyi bildiğini düşünüyoruz. Devlet organlarımız, bu sorunları bir önce çözmek zorundadır. (Haber Merkezi)