Kırıkhan Olay Gazetesi

YELOĞLU “SATIŞ İŞLEMİNİN İPTALİ İÇİN İDARİ MAHKEMEYE DAVA AÇIYORUZ”

YELOĞLU “SATIŞ İŞLEMİNİN İPTALİ İÇİN İDARİ MAHKEMEYE DAVA AÇIYORUZ”
23 Ekim 2019 - 8:30

AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, büyükşehir belediyesinin eski otogar yeri ni satışa çıkarma işlemiyle ilgili “Hem satış işleminin hem de yürütmenin iptali için idari mahkemeye dava açıyoruz.” dedi. Partisinin İl Yönetim Kurulu toplantısında konuşan İl Baş kanı Mehmet Yeloğlu;“Büyük şehir belediyesi 107 dönümden dokuz buçukluk yeri cım bızla çekip satmaya kalkıyor. Eğer büyükşehir belediyesi burayı satarsa, bu alan içerisinde istediği projeyi yapmak ta aciz kalacaktır. Büyükşehir belediyesinin bu alanı sat ma yetkisi de yoktur. Belediyenin bu alanı satması için meclisten parsel bazlı satış kararını çıkarması lazımdır. Belediyenin bir parseli satabilmesi için parsel numarası belirtilerek bir satış kararının çıkması lazım. Böyle bir ka- rar otogar için yoktur. Memle ketimizin geleceği satılmak isteniyor. Büyük Şehir Beledi yesi ilk iş olarak bu 107 dönümlük alanı projelendirmelidir. Aksi halde birileri burayı almaya kalkıyorsa burada ad rese teslim bir satış şüphesi doğar.” Diye konuştu. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SİNİN BU ALANI SATMA YETKİSİ YOKTUR Bu alanın memleketimizin geleceği olduğunun altını çi- zen Başkan Yeloğlu;“Bu alan için ne kadar verirlerse versinler memleketimizin gelece ği için satılmaması gerekiyor. Bu bölgeyi kalkındıracak özel proje alanı benim Beledi ye Başkanlığı dönemimde belirlenmiştir. AK Parti il baş kanı olarak buna karşı çıkma mızın yeri ayrı ama bu memleket meselesidir. Bu AK Par ti, CHP, Alevi-Sünni meselesi değil. Bu memlekette yaşayan her bireyin meselesidir. Bu bilinçle etrafımızı aydın latalım Bu işin mutlaka engel lenmesi gerekiyor. Biz idari mahkemeye dava açıyoruz. Hem işlemin iptali hem de yü rütmenin durdurulması için.” İfadelerini kullandı. ESKİ OTOGARIN BULUNDUĞU ALAN ŞEHİR İÇİN BİR UTANÇ BÖLGESİ Başkan Yeloğlu konuşması nın devamında; “Antakya’mızın en önemli konularının ba şında eski otogarımızın satı şa çıkarılması. Önümüzdeki günlerde bu konu tazeliğini korumaya devam edecek. Eski otogarın yeri yaklaşık dokuz buçuk dönümlük bir yer. 2004-2009 yılları arasın da belediye başkanlığı göre vini yaptığın dönemde Antak ya’da koruma amaçlı imar planını yaptırmıştım. Maalesef o plan bir türlü uygulan madı gitti.” Dedi. ŞEHİR MERKEZİNDE MEY DANI YOK ETMEK KOLAY AMA OLUŞTURMAK İMKANSIZ Eski otogarın bulunduğu alan şehir için bir utanç böl gesi olduğuna vurgu yapan Başkan Yeloğlu;“Bu alan için bir proje yapılsa hem kentin ihtiyacı olan sosyal teknik do nanımlar yapılabilir. Hem de oradaki işyeri sahiplerine da ha uygun şartlarda ticaretini yapabilecekleri mekânlar sunulabilir. Hem de şehrin şiddetle ihtiyacı olan meydanlar ve yeşil alanlar elde edilebilir. Şehir merkezinde meyda nı yok etmek kolay ama bir meydan oluşturmak neredey se imkansız. Elimizde hazır imkanlar var. Otogarı taşımışız, sebze haline yer ayırmışız. Ama ortada yapılmış hiç bir şey yok. Lütfü Savaş’ın ilk belediye başkanlığı dönemin de çok rahatlıkla o bölgenin kentsel dönüşümü sağlanabi lirdi. Burada bizim amacımız kimsenin ocağını yıkmak de ğil. Şimdi yapılması gereken kimseyi üzmeden, kimseyi kırmadan bu bahsettiğimiz özel proje alanını da projelen dirilip orada kentsel dönüşümün sağlanması lazım. Hem esnafların işleri çok daha ra hat görülürdü. Hem de ilçede bulunan vatandaşlarımızın daha iyi bir şehre sahip olma ları sağlanırdı. Burası şehre en fazla canlılık verecek yer. Turizm kenti diyoruz, tarihi ve sit alanlarını koruyalım di yoruz. Bu alana turistlerin da ha iyi alışveriş yapacağı ve şehir halkının dinleneceği bir yer yapılabilir.” Diye konuştu. Ak Parti Hatay İl Yönetim Kurulu toplantısı İl Başkanı Mehmet Yeloğlu Başkanlığı’ nda gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıya Başkan Yeloğlu’nun yanı sıra, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sara Gök, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Şaban Kurt ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. (Haber-Foto:Emel Bilgin)

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Secured By miniOrange